Na koje lekove smo najčešće alergični? Osip, svrab i temperatura su prvi simptomi alergijske reakcije
Foto: Shutterstock

Pitali smo doktora

Na koje lekove smo najčešće alergični? Osip, svrab i temperatura su prvi simptomi alergijske reakcije

Saveti stručnjaka -

Alergija na lekove je neuobičajena reakcija imunog sistema na lek, a potencijalni alergen može biti bilo koja supstanca koja je zvanično lek ili suplement. Najčešći znakovi i simptomi ove alergije su osip, svrab i temperatura, a dr Dragan Miljković, specijalista opšte medicine otkriva na koje smo lekove najčešće alergični.

Lekovi mogu da ublaže tegobe koje nas trenutno muče, ali često se dešava da izazovu i potpuno nove zdravstvene probleme. Među prvima na listi su alergije.

– Kod osoba sklonim alergijama imunološki sistem reaguje prejako i pokušava da zaštiti organizam od inače neškodljivih materija koje se nalaze u prirodi, stvarajući antitela protiv njih. Kod osoba koje nisu alergične imunološki sistem priprvom kontaktu s alergenom, u ovom slučaju sa lekom, zapamti alergen kao materiju koja nije štetna i ne preduzima ništa pri ponovnim kontaktima s istom supstancom. Kod alergičnih osoba imunološki sistem burno reaguje kao da se radi o infekciji, i tako nastaju simptomi alergije – objašnjava dr Miljković.

Alergije se manifestuju na najrazličitije načine.

- Prava alergijska reakcija se lako prepoznaje. Počinje obično desetak minuta nakon uzimanja leka, a tipični simptomi su crveni pečati po licu i telu, svrab, otoci očiju, usana i jezika, gušenje, na­dražajni kašalj, povraćanje, koji dovode do pada pritiska i gubitka svesti – objašnjava dr Miljković.

Najviše smo alergični na penicilin

Alergijska reakcija može da se javi na bilo koji lek, nekada kada ga uzimate prvi put, a nekad čak i ako ste taj isti lek ranije koristili.

- Najčešće alergijske reak­cije su na antibiotike (peniciline, cefalosporine, karpapeneme), acetil-salicilnu kiselinu (aspirin i andol), nesteroidne antireumatike (diklofenak, brufen), sulfonamide, vakcine, na vitamin B1, baktrim, jod.... – kaže dr Miljković. ­

Najčešće smo alergični na penicilin, aspirin, andol, brufen, vitamin B1... Osobe alergične na jedan lek imaju čak 15 puta veći rizik od alergije na još neki lek.

Način primene, trajanje lečenja, doza i učestalost primene leka uti­ču na pojavu alergije. Zanimljivo je da su kožne alergijske reakcije na lekove znatno češće kod žena, a osobe alergične na jedan lek imaju čak 15 puta veći rizik od alergije na još neki lek. Dobra vest je da se alergije na lekove prilično lako dokazuju.

- Osim anamneze i raz­govora sa pacijentom, ne­ophodno je uraditi i krvne analize. Povišena IgE antitela i prisustvo eo­zinofila u krvnoj slici dokazi su da je reč o alergiji.

Zanimljivo je da su kožne alergijske reakcije na lekove znatno češće kod žena, a osobe alergične na jedan lek imaju čak 15 puta veći rizik od alergije na još neki lek.

Antihistaminik je obavezan

Lečenje najviše zavisi od vrste alergijske reakcije. Svaka sistemska reakcija, anafilaktički šok, zahteva hospitalizaciju i 24-časovno posma­tranje.

- Ako se alergija manifestova­la samo kožnim osipom, dovoljno je uzeti tablete antihistaminika ili kožu premazati određenim lekovi­tim kremama i mastima. Svaka jača alergijska reakcija na lek zahteva pregled lekara. Baš kao što sponta­no nastanu, alergije na lekove mogu isto tako i da prođu. S vremenom se imu­nološki sistem menja, pa je sasvim moguće da alergija prođe sama od sebe – kaže dr Miljković.

Prijavite se za kurir 5 priča
Naš dnevni izbor najvažnijih vesti

* Obavezna polja
track