LIMFOMIŠI SE, NEMA ČEKANJA: Udruženje LIPA nastavlja kampanju podizanja svesti o limfomu
Foto: Profimedia

KAMPANJA

LIMFOMIŠI SE, NEMA ČEKANJA: Udruženje LIPA nastavlja kampanju podizanja svesti o limfomu

Vesti -

Udruženje „Lipa“ nastavlja kampanju „Limformiši se, nema čekanja!“, koja za cilj ima podizanje svesti javnosti o limfomu, značaju pravovremene i tačne dijagnoze i shodno tome započinjanju lečenja efikasnijom i bezbednijom terapijom.

Hočkinov limfom, gde čak 60-70% pacijenata koji obole imaju između 15 i 40 godina, bio je jedna od ključnih tema stručnog skupa održanog tokom vikenda u Nišu. Dijagnozu Hočkinovog limfoma u Srbiji na godišnjem nivou dobije nešto više od 200 pacijenata.

- Ovom kampanjom želimo svi zajedno da ukažemo na značaj ranog otkrivanja bolesti, prepoznavanja simptoma i adekvatnog lečenja pacijenata. Otkrivanje i započinjanje lečenja u što ranijoj fazi bolesti sprečava ozbiljnije zdravstvene komplikacije ili progrediranje bolesti, a samim tim i šanse za izlečenjem su veće – kaže Maja Kocić, predsednica Udruženja pacijenata LIPA, dodajući da uvođenjem inovativnih terapija u prvoj liniji lečenja, ili što ranije, kod pacijenata sa najlošijom prognozom, značajno se može smanjiti rizik od fatalnih ishoda, veća je stopa izlečenja i značajno smanjenje broja subsekventnih terapija, što bi dovelo do dodatnih ušteda u troškovima lečenja.

Šta je Hočkinov limfom?

Hočkinov limfom je maligno oboljenje belih krvnih ćelija, takozvanih limfocita, koji počinju da se transformišu, dele i rastu bez ikakvog reda i kontrole u limfnim čvorovima, koji zbog toga postaju uvećani. Mnogi pacijenti dolaze kod lekara zabrinuti zbog otečenih žlezda na vratu i drugim delovima tela. Ono što je karakteristično je da je oticanje limfnih čvorova bezbolno.

Neki pacijenti mogu imati simptome kao što su: groznica, noćno znojenje, neobjašnjivi gubitak težine, svrab i crvenilo po koži i umor. Postojanje kombinacije pomenutih simptoma, koji traju u kontinuitetu duži vremenski period, razlog su za obaveznu posetu lekaru.

Limfomi
foto: Privatna Arhiva

Kako se postavlja dijagnoza?

Konačna dijagnoza se postavlja procedurom koji se naziva biopsija gde se uzima uzorak tkiva iz kosne srži ili limfnog čvora koji se zatim ispituje pod mikroskopom kako bi se proverilo da li ima malignih ćelija. Pored postavljanja dijagnoze, važno o je odrediti u kom stadijumu bolesti se nalazi pacijent ali i kliničko stanje svakog pojedinačnog pacijenta jer od toga zavisi i način lečenja.

Izazovi u lečenju Hočkinovog limfoma

Kako bolest pogađa mlade pacijente u životnom dobu kada se najčešće odlučuju da formiraju porodicu, Fond je omogucio krioprezervaciju spermatozoida i jajnih ćelija jer dostupna terapija utiče na smanjenje plodnosti...

Nažalost, nekada zbog teškog stanja u kom se pacijent nalazi, za taj proces nema vremena, naročito kada su pacijenti žene, jer moraju da prođu kroz ceo proces kao za VTO. Zato, pored efikasnosti lekova koje dajemo moramo da razmisljamo o i njihovoj bezbednosti. Pored značajnog uticaja na fertilitet kao posledica lečenja ovim lekovima mogu se javiti potencijalno smrtonosna plućna toksičnost i pojava novih tumora.

Lečenje Hočkinovog limfoma?

U lečenju HL, najznačajniji je izbor prve linije terapije. Ukoliko se tada daju najefikasniji lekovi, procent izlečenja je najveći. Onkološki pacijenti kod kojih posle pet godina ne nastupi pogoršanje bolesti smatraju se izlečenim.

Značaj izbora prve terapije

Pacijenti koji se ne izleče prvom linijom terapije imaju mnogo lošiju prognozu i moraju biti podvrgnuti agresivnijem vidovima lečenja kao što su visokodozna hemioterapija, transplantacija matičnih ćelija, i/ili primena novih lekova nakon transplantacije u kasnijim linijama lečenja.

ZAKLJUČAK: Sve ovo dovodi do zaključka da je neophodno podići stepen svesti i javnosti i medija, ali i samih pacijenata o važnosti pravovremenog prepoznavanja bolesti, pa sledstveno tome i blagovremeno javljanje lekaru. Što se bolest ranije otkrije, šanse za izlečenjem su veće.

Kako je najveći broj pacijenata, mlađe životne dobi (preko 60-70% pacijenata je mlađe od 40 godina), dostupnost inovativnim terapijama u što ranijim ranijim stadijumima bolesti - tamo gde inovativna terapija može najviše da pomogne, omogućila bi našim mladim pacijentima da se nesmetano vrate u društvene i radne tokove.

Takođe primena inovativnih terapija može značajno pomoći u redukciji ozbiljnih neželjenih efekata koji se razvijaju primenom dosadašnje terapije kao što su: plućna toksičnost, sekundarni maligniteti i dugoročnih uticaj na fertilitet. Svi zajedno moramo raditi na tome da se pacijentima obezbedi dostupnost informacijama, novijim i efikasnijim dijagnostičkim metodama, inovativnim terapijskim opcijama koje spašavaju život, jer pravo na dostupnost je fundamentalno pravo svakog pacijenta.

Udruženje LIPA je od 2006. godine vodeće nacionalno udruženje pacijenata sa hematološkim malignitetima, limfomom, HLL i MPN, i svakodnevno se trudimo da popravimo kvalitet života pacijenata, ali i sam kvalitet lečenja, boreći se za bolju dostupnost terapija. Naši ciljevi su da podignemo nivo znanja i svesti o pomenutim malignitetima, informišemo i podržimo pacijente, zagovaramo prava obolelih, ali i omogućimo bolji pristup novim terapijama i kliničkim ispitivanjima. Poslednji, ali ne manje važan cilj našeg udruženja jeste i promocija zdravog načina života, a sve to ostvarujemo u bliskoj saradnji sa strukom.

Prijavite se za kurir 5 priča
Naš dnevni izbor najvažnijih vesti

* Obavezna polja
track