Najnovije vesti

EVROPSKI DAN MIJELOMA: Pacijenati čekaju 5 meseci ili više da dobiju dijagnozu RAKA KRVI
Foto: Profimedia

RANA DIJAGNOZA JE NAJVAŽNIJA

EVROPSKI DAN MIJELOMA: Pacijenati čekaju 5 meseci ili više da dobiju dijagnozu RAKA KRVI

Vesti -

Danas je Evropski dan mijeloma, datum podizanja svesti o najvažnijim pitanjima za pacijente sa dijagnozom multiplog mijeloma širom Evrope.

Nalazi nedavnog izveštaja koji je razvio Mieloma Patients Europe (MPE) su upravo glavni razlog da rana dijagnoza bude u fokusu Evropskog dana mijeloma ove godine.

Podizanjem svesti o mijelomu i širenjem važnog alata koji se zove Putanja dijagnoze mijeloma, zajednica pacijenata sa mijelomom ima za cilj da poboljša i ubrza proces rane dijagnoze, a samim tim i živote pacijenata. Mijelom je redak i neizlečiv rak krvi i čini oko 1 % svih karcinoma.

Pokazalo se da rana dijagnoza mijeloma umanjuje komplikacije bolesti i poboljšava kvalitet života. Međutim, nedavna MPE istraživanja su istakla da je rana dijagnoza i dalje glavna prepreka na koju se treba fokusirati kako bi se poboljšalo iskustvo i ishodi pacijenata.

Nespecifični simptomi mijeloma (kao što su bolovi u kostima i leđima) istaknuti su u izveštaju kao centralni razlog za odloženu dijagnozu. Oni posebno dovode pacijente u zabludu i otežavaju lekarima opšte prakse da postave dijagnozu na konsultacijama. Da bi pomogao da se ovo prevaziđe, MPE je razvio Putanju za dijagnozu mijeloma koji opisuje glavne znake i simptome mijeloma, kao i testove i pretrage koje treba preduzeti ako se sumnja na mijelom. Putanja je sada preveden na 14 jezika koje članovi MPE distribuiraju lekarima opšte prakse u svakoj zemlji, a od sada je prevedena na srpski jezik i može se preuzeti sa sajta Udruženja obolelih od multiplog mijeloma Srbije.

Dijagnoza mijeloma širom Evrope

Da bi otkrio glavne razloge kašnjenja u dijagnozi mijeloma, MPE je sproveo anketu i nekoliko fokus grupa i intervjua, u kojima je učestvovalo više od 600 pacijenata sa mijelomom i 80 hematologa širom Evrope. Prema nalazima, dijagnoza mijeloma može da traje više od pet meseci, zahteva više od četiri lekarske konsultacije i uključuje posete najmanje tri različita lekara specijalista.

Istraživanje je otkrilo da, iako mnogi pacijenti često imaju dobro iskustvo sa dijagnozom, 34% je reklo MPE da je njihova dijagnoza odložena. Dalje istražujući ova kašnjenja, pacijenti i hematolozi su izvestili da dijagnoza ponekad može potrajati više od pet meseci i da pacijenti često imaju zbunjujuće putanje do dijagnoze koji uključuju česte medicinske konsultacije i posete različitim lekarima specijalistima (kao što su lekari specijalisti za bubrege ili ortopediju).

Evropski dan mijeloma

Tokom Meseca borbe protiv raka krvi, koji se održava svakog septembra, MPE obeležava Evropski dan mijeloma 27. septembra sa ciljem da podigne svest o najvažnijim pitanjima za pacijente sa mijelomom u Evropi, kao i da prikupi podatke i razgovara o rešenjima.

Ovogodišnja kampanja, kojoj se pridružilo i Udruženje obolelih od multiplog mijeloma Srbije, fokusira se na ranu dijagnozu kao jedan od najvažnijih izazova za rešavanje u Evropi. Evropski dan mijeloma takođe daje glas pacijentima i platformu da podele svoja iskustva u dijagnostici, naglašavajući važnost pravovremene dijagnoze i uticaj kašnjenja u otkrivanju mijeloma na vreme.

Mijelom u Srbiji

Uporedo sa izazovom odložene dijagnostike, sa kojom se suočavaju i pacijenti i lekari, u Srbiji postoji još jedan gorući problem, a to je nedostatak inovativnih terapija koje su u Evropi i u zemljama u regionu dostupne. Inovativne terapije usporavaju napredovanje bolesti, čineći bolest dobro kontrolisanim hroničnim stanjem, i značajno produžavaju životni vek u odnosu na trenutno dostupne terapije. Udruženje obolelih od multiplog mijeloma Srbije, u cilju podizanja svesti o mijelomu tokom meseca septembra, radilo je na pripremi kratkog filma u formi testimonijala u kojem je pružilo priliku da se glas pacijenata čuje i dođe do što šireg auditorijuma. Premijera filma je najavljena za 9. oktobar u Centru za kulturu “Vlada Divljan”, sa početkom u 12 časova.

Nakon premijere biće organizovana panel diskusija na kojoj će učestvovati predstavnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Ministarstva zdravlja, prof. dr Jelena Bila, prof. dr Predrag Đurđević, predsednik udruženja INOVIA (Udruženje proizvođača inovativnih lekova) Bojan Trkulja i predsednica udruženja Snežana Doder.

Prijavite se za kurir 5 priča
Naš dnevni izbor najvažnijih vesti

* Obavezna polja
 
track