EDUKACIJA "ZA ŽIVOT BEZ PSORIJAZE": Dermatolozi stižu u Pančevo, Kruševac, Požarevac, Leskovac, Jagodinu i Suboticu
Foto: Profimedia

Sekcija za dermatovenerologiju SLD

EDUKACIJA "ZA ŽIVOT BEZ PSORIJAZE": Dermatolozi stižu u Pančevo, Kruševac, Požarevac, Leskovac, Jagodinu i Suboticu

Vesti -

Sekcija za dermatovenerologiju Srpskog lekarskog društva (SLD) nastavlja sprovođenje projekta „Za život bez psorijaze“ čiji je cilj unapređenje tretmana i lečenja pacijenata sa psorijazom u Srbiji.

U okviru projekta sprovodi se edukacija za obolele od psorijaze u saradnji sa opštim bolnicama u Srbiji. Uz dermatologe iz opštih bolnica, edukaciju pacijenata će obavljati profesori iz univerzitetskih kliničkih centara – UKC Srbije, UKC Niš, UKC Vojvodine, UKC Kragujevac i Vojnomedicinske akademije. Narednih meseci će se edukacije sprovoditi u Pančevu, Kruševcu, Požarevcu, Leskovcu, Jagodini i Subotici.

- Cilj je da što više pacijenata bude uključeno, kao i da se podigne svest u javnosti, među pacijentima, ali i među lekarima, da osobe sa psorijazom danas imaju na raspolaganju efikasne i bezbedne lekove i da svaki pacijent treba da teži oslobađanju od simptoma psorijaze. Tokom edukacije pacijenti će dobiti informacije o psorijazi, savete o pravilnom putu i načinu lečenja, prevenciji komorbiditeta, tj. pridruženih bolesti, o psihosocijalnoj podršci, higijensko-dijetetskom režimu, odnosno, pravilnoj ishrani i fizičkim aktivnostima, što doprinosi uspešnijem lečenju i mnogo boljem kvalitetu života pacijenata - objašnjava prof. dr Mirjana Milinković Srećković, načelnica odeljenja Klinike za dermatovenerologiju UKCS i potpredsednica Sekcije za dermatovenerologiju Srpskog lekarskog društva.

psorijaza
foto: Privatna Arhiva

Novi biološki lekovi uskoro na pozitivnoj listi

Prof. Milinković Srećković je istakla je da je ovaj projekat podsticaj za obolele od psorijaze da se obrate dermatologu i razgovaraju o mogućnostima lečenja. - Ako pacijent dobije adekvatnu terapiju na vreme, bolest se može staviti pod kontrolu i mnoge ozbiljne komplikacije se mogu sprečiti. Za umerene i teške oblike psorijaze, kao i za psorijazni artritis, pored konvencionalne sistemske terapije koja je već decenijama u primeni, biološki lekovi su dostupni o trošku RFZO od 2019. godine, a očekujemo i da biološki lekovi novog mehanizma dejstva i efikasniji od trenutno dostupnih uskoro dođu na Listu RFZO, čime će dodatno biti unapređeno lečenje naših pacijenata.

U Srbiji 140.000 ljudi živi sa psorijazom

Procenjuje se da je u Srbiji prevalencija psorijaze oko dva odsto, što znači da imamo oko 140.000 pacijenata sa psorijazom. Psorijaza je hronično zapaljensko oboljenje kože koje ima i određene osobine sistemske bolesti i mnoge značajne komorbiditete. Pacijenti koji boluju od psorijaze, naročito od težih formi bolesti, imaju mnogo veći rizik da obole od dijabetesa, infarkta srca, metaboličkog sindroma, artritisa, kao i zapaljenskih bolesti creva. Simptomi i znaci koji prate psorijazu su crvenilo, svrab, "ljuspanje", nekada i bol. Veliki problem predstavlja i osećaj srama i stida, depresija i ozbiljno narušen kvaitet života obolelih, ali i cele porodice.

Prof. dr Željko Mijušković, načelnik funkcijske dijagnostike Klinike za kožne i polne bolesti VMA istakao je da lečenje treba da bude prilagođeno tako da zadovolji potrebe svakog pojedinačnog bolesnika. Veoma je važno da očekivanja pacijenta budu na istom nivou s terapijskim mogućnostima lečenja. Pacijenti koji očekuju da nikada više nemaju psorijazne promene na koži tela biće sigurno razočarani zbog potrebe za kontinuiranom terapijom, koju će ponekad biti teško sprovoditi. Važno je da se utvrde ciljevi i želje svakog pacijenta, a potom razvije strategija lečenja koja treba da ispuni očekivanja, a istovremeno da bude praktična i lako primenjiva.

Regulišite telesnu težinu i zaboravite na alkohol

Uspeh lečenja psorijaze, pored izbora terapije, zavisi i od regulisanja telesne težine pacijenta i izbegavanja konzumiranja alkohola.

- U zavisnosti od oblika, lokalizacije i proširenosti lezija i osobina svakog pojedinačnog pacijenta u terapiji se koriste samostalno ili u kombinaciji: lokalni kortikosteroidi, lokalno nanošenje salicilne kiseline, lokalni i sistemski retinoidi, lokalni derivati vitamina D3, foto(hemo)terapija, metotreksat, ciklosporin, biološka terapija, itd. Treba naglasiti da se psorijaza vrlo uspešno može kontrolisati samo uz zajedničku saradnju pacijenta i lekara.

Lečenje, Oboljenje, Psorijaza

I pored dostupne terapije neki pacijenti bespotrebno pate

Vladimir Kecić, predsednik Udruženja pacijenata obolelih od psorijaze „Pacijenti protiv psorijaze - 3P“, poziva pacijente da razgovaraju sa dermatologom o svojoj bolesti i mogućnostima lečenja koje su sada mnogo veće nego pre nekoliko godina.

Psorijaza
foto: Privatna Arhiva

- Na raspolaganju su lekovi za lokalnu i sistemsku primenu, uključujući i biološku terapiju za pacijente sa umerenim i teškim oblikom psorijaze. Pored dostupnih mogućnosti lečenja, i dalje veliki broj pacijenata nepotrebno pati od ozbiljnih simptoma i znakova psorijaze. Zato je značajno da pacijenti dobiju odgovarajuću terapiju, oslobode se promena na koži, ali i smanje rizik od razvoja drugih oboljenja, i dalje, što je je veoma značajno za pacijente - poboljšaju kvalitet života, i nesmetano obavljaju socijalne i profesionalne aktivnosti. Približava se i Svetski dan borbe protiv psorijaze, koji će naše Udruženje obeležiti aktivnostima 29. oktobra, sa ciljem da se podigne svest u javnosti o ovoj bolesti i pomogne obolelima, objašnjava Kecić.

Prijavite se za kurir 5 priča
Naš dnevni izbor najvažnijih vesti

* Obavezna polja
track